We for You

Samen voor de wijk! 
voor jong en oud


W4Y is een jongerenparticpatiegroep uit de wijk Presikhaaf die zich inzet om participatie en sociale cohesie in de wijk te vergroten.
  De vrijwilligers worden ondersteunt en faciliteert door het jongerenwerk van Rijnstad.